Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
   °  Om gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Præstegårdsaften
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Gudstjenester

Gudstjenester

Tekstet gudstjeneste er for alle: 
  • tekstet på storskærm
  • teleslynge anvendes
  • trykt prædiken
  • gratis kirkebil inden for provstiet
Når landsdelspræsten deltager, er der desuden: 
  • som regel mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe
    (35 kroner) - husk tilmelding! 
  • skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten 
  • nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Søndag den 10. november 2019 kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstet på storskærm, teleslynge anvendes og
gratis våbenhuskaffe efter gudstjenesten.
Prædikant: Kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50 eller e-post: ebp@km.dk

Søndag den 17. november 2019 kl. 11:00 i Hunderup kirke
(Kirkevej 86, Hunderup, 6740 Bramming)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Ole Madsen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten
(gratis - foregår i Samlingssalen ved siden af kirken
på Kjærgårdsvej 9, 6740 Bramming)
Foredrag efter frokosten ved Peter Georg Hansen fra Din Hørespecialist.
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
e-post: om@km.dk eller tlf. 75 43 10 59 fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50..

Søndag den 24. november 2019 kl. 10:30 i Abildgård kirke
(Abildgårdsvej 56, 9900 Frederikshavn)
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Gurli Møller Andreasen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i Menighedslokalet ved siden af kirkerummet)
Oplæg ved Søren Skov Johansen:
Hvorfor tager det så lang tid at erkende sit høretab
- og hvorfor skal man gøre det?

Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
e-post: lind@km.dk eller tlf. 98 42 32 88 fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50.

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 14:00 i Hemmet kirke
(Kirkestrædet 2A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant:  Kontaktpræst Martin Jensen.
Tekstet gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Martin Jensen
i samarbejde med Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling
og Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Julehygge i Hemmet præstegård efter gudstjenesten
med gratis kaffe og kage (Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet)
Tilmelding til kirkebil, tlf. 97 37 50 98 eller e-post: marj@km.dk

Søndag den 8. december 2019 kl. 10:00 i Sankt Peders Kirke, Holsted
(Kirkegade 4, 6670 Holsted)
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Helle Delcin Yskes og
Høreforeningen Vejen Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i Holsted Sognegård, Vestergade 15, 6670 Holsted)
Søren Skov Johansen læser en julehistorie.
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
e-post: tds@km.dk eller tlf. 75 39 20 45 fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 12. januar 2020 kl. 09:00 i Rousthøje kirke
(Kirkevejen 20, Rousthøje, 6818 Årre)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Kontaktpræst Charlotte Locht
Gudstjeneste i forbindelse med "Vinterkirkedag"
arrangeret af kontaktpræst Charlotte Locht,
Rousthøje og Grimstrup menighedsråd samt Kirkeudvalg Vest.
Man kan deltage ved gudstjenesten eller vælge hele arrangementet:
09:00 Gudstjeneste i Rousthøje kirke
10:00 Kaffe/rundstykker i Rousthøje forsamlingshus (Byvejen 16, Årre)
10:30 Foredrag ved Annette Hedensted: Livsglæde
12:00 Frokost i forsamlingshuset
13:30 Koncert og fællessang i Rousthøje kirke med Folkemusikere fra Fanø
15:00 Afslutning
Der vil være teleslynge -og højttalerlyd samt tekstning hele dagen.
Ansvarlig for hørehensyn: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Tilmelding til "Vinterkirkedag" senest 6. januar til Charlotte Locht,
tlf. 75 19 10 90 eller e-mail: cloc@km.dk
Pris for mad og drikkevarer på hele vinterkirkedagen er 100 kr,
som betales på selve dagen.

Søndag den 19. januar 2020 kl. 11:00 i Tandslet kirke
(Mommarkvej 254, 6470 Sydals)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Leif Jordt.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i præstegården over for kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 74 40 78 13
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: lejo@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 9. februar 2020 kl. 10:30 i Durup kirke
(Skjoldhøjvej 6, Durup, 9610 Nørager)
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Rikke Wickberg og
kontaktpræst Anna Margrethe Saxild.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i Sognehuset på Stationsvej 9, 9610 Nørager).
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 98 65 61 02
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: rvw@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 23. februar 2020 kl. 10:30 i Lødderup kirke
(Harrehøjvej 56, Lødderup, 7900 Nykøbing M)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Kontaktpræst Steen Sunesen.
Gudstjeneste i samarbejde med Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning og teleslynge.
(35 kroner - foregår i konfirmandstuen bag kirken på Indmarken 4)
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
tlf. 97 72 18 41 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: ssu@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 23. februar 2020 kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning og teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Gratis våbenhuskaffe efter gudstjenesten.
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50 eller e-post: ebp@km.dk

Søndag den 8. marts 2020 kl. 10:15 i Langesø skovkapel
(Dyrehavelund 3, Langesø, 5462 Morud)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Hans Sørensen.
Gratis kaffe og wienerbrød med skrivetolkning
og teleslynge efter gudstjenesten
(foregår i Køreladen ved siden af kirken)  
Tilmelding til kaffe og gratis transport inden for provstiet,
tlf. 65 96 40 23 eller eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: hsoer@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 15. marts 2019 kl. 10:30 i Ørum kirke
(Østergade 27, Ørum, 8830 Tjele)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Søren Tolstrup Christensen..
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning og teleslynge.
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 86 65 20 28
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: stc@km.dk eller eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 29. marts 2020 kl. 10:30 i Vejgaard kirke
(Vejgaard kirkevej 11, 9000 Aalborg)
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Mette Krogholm Pedersen.
Gratis kaffe med rundstykker og skrivetolkning efter gudstjenesten
(foregår i Sognehuset ved siden af kirken)
Tilmelding til kaffe og gratis transport inden for provstiet,
e-post: mkpe@km.dk eller tlf. 29 39 06 70 eller fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50. 

[ admin ]