Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Online-gudstjeneste
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Præstegårdsaften
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til

Adresser

Dan Popescu
Konsulent vedr. højtalere
Kirkeministeriet

Skodsborgparken 38, 5.th.
2942 Skodsborg
   
Telefon:
22 11 19 18
Mobil:
40 45 56 12
e-mail:
   
Kirkeministeriets konsulent vedr. højttalere i kirken.
Ved anskaffelse af teleslyngeanlæg til kirker bør der altid undersøges, hvorvidt der tillige er behov for højttaleranlæg.
 
 
   

 

[ admin ]