Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
   °  Rapport
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Tilgængelighed

Tilgængelighed

Kirken skal være tilgængelig for alle, uanset handicap - og det gælder også for hørehæmmede.  I kirkens rum forkyndes det levende ord.  Tilgængelighed betyder derfor også:  At give gode muligheder for, at man kan høre det ord.

Ny samlet politik
Kirkeministeriet har lanceret en samlet politik på tilgængelighedsområdet.  I sommeren 2006 afskaffede Kirkeministeriet det såkaldte Teleslyngecirkulære, som var det eneste sted, hvor der stod, hvilke minimumskrav et teleslyngeanlæg skulle leve op til.  Som erstatning for Teleslyngecirkulæret har man udformet en Vejledning, som skal give menighedsråd oplysning om, hvad de skal gøre for at udøve det bedste hørehensyn i kirken.  Denne Vejledning er en del af en samlet politik, som skal sikre bred tilgængelighed for alle i folkekirken.

Kortlægning af adgangsforhold
Menighedsrådene fik i 2007 fremsendt et spørgeskema, som de kunne udfylde og returnere til Kirkeministeriet.  I dette spørgeskema skulle menighedsrådene kortlægge, hvordan deres bygninger ser ud m.h.t. tilgængelighed:  Hvor bred er døren (kan kørestolsbrugere komme ind); er der trapper (hensyn til gangbesværede); er der handicaptoilet m.v.  Desuden var der spørgsmål vedr. teleslyngeanlæg:  Er der installeret et teleslyngeanlæg i bygning - og er dette anlæg vedligeholdt og efterset af en tekninker inden for det sidste år.  Endelig var der spørgsmål om skærme i kirken:  Om der var opsat disse - for at hørehandicappede kan få en visuel gengivelse af f.eks. bøn og prædiken.

Synliggørelse af hørehensyn
Spørgeskemaet skulle synliggøre adgangsforholdene til kirken og menighedslokalerne for alle handicapgrupper, herunder hørehæmmede.  Tanken var så, at menighedsråden bedre kan se, hvor det måske "halter" lidt med hensynet.  Man ville herefter via kirkeministeriets hjemmeside kunne indhente oplysninger om, hvordan man konkret bærer sig ad med at forbedre adgangsforholden, herunder forbedre forholdene for hørehæmmede.  Det er her, at den nye Vejledning (Vejledning om trådløse høreanlæg til kirker og menighedslokaler) er integreret, indeholdene alle de relevante oplysninger over for menighedsrådene. 

Hørehensyn er tilgængelighed
Hensynet til de hørehæmmede i kirken bliver således for fremtiden "båret frem" som en del af en samlet politik på området, kaldet:  Tilgængelighed i folkekirken

Link
Læs mere om Kirkeministeriets værktøj til menighesråd:  Hvordan menighedsrådene bærer sig ad med at tage temperaturen på tilgængelighed - herundtil tilgængelighed for hørehæmmede - til den lokale kirke og menighedlokaler:
Klik her

Se skemaet (pdf-fil), som menighedsråd skal udfylde, for at det kan blive synligt, hvor tilgængeligheden er god, og hvor den måske er mindre god:
Klik her

Kirkeminsteriets anvisninger vedr. hensynet til hørehæmmede:
Klik her

Folder, klik her

Vejledning om trådløse høreanlæg til kirker og menighedslokaler:
Klik her

Rapport fra arbejdsgruppen, nedsat af Tove Fergo, om tilgængelighed til folkekirkens bygninger
Teleslyngecirkulæret

 

[ admin ]