Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
   °  Fakta om Teleslynge
   °  Vedligeholdelse og anskaffelse
   °  Vejledning
   °  Bygningsreglement
   °  Teleslyngecirkulære
     °  Ophævelse af Teleslyngecirkulære
     °  Gamle cirkulære om teleslynge
     °  Gamle cirkulæreskrivelse om forbedring af høreforholdene i kirker
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Teleslynge > Teleslyngecirkulære

Teleslyngecirkulære

Den hidtil vigtigste lovhjemmel for tilgængelighed for hørehæmmede i Den danske Folkekirke - også kaldet Teleslyngecirkulæret - afløses nu af en ny Vejledning om teleslyngeanlæg i kirker og menighedslokaler.

Se den nye Vejledning om teleslyngeanlæg i kirker og menighedslokaler her.
Se cirkulæret om ophævelse af Teleslyngecirkulæret her.
Se det gamle (ikke gældende) Teleslyngecirkulære her.
Se den gamle (ikke gældende) cirkulæreskrivelse om forbedring af høreforholdene i kirker her.

 

[ admin ]