Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
   °  Fakta om Teleslynge
   °  Vedligeholdelse og anskaffelse
   °  Vejledning
   °  Bygningsreglement
   °  Teleslyngecirkulære
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Teleslynge

Teleslynge

Teleslynge i kirken og menighedslokalet
Vedligeholdelse og anskaffelse 

Ny Vejledning om teleslyngeanlæg til kirker og menighedslokaler (erstatningen for det gamle Teleslyngecirkulære)

Det gamle (ikke gældende Teleslyngecirkulære)

Vejledning om høretekniske hjælpemidler til andre lokaler
(Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen - 2. udgave, Maj 2006 - udgivet af DELTA)

 

[ admin ]