Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
   °  Fakta om Teleslynge
   °  Vedligeholdelse og anskaffelse
   °  Vejledning
   °  Bygningsreglement
   °  Teleslyngecirkulære
     °  Ophævelse af Teleslyngecirkulære
     °  Gamle cirkulære om teleslynge
     °  Gamle cirkulæreskrivelse om forbedring af høreforholdene i kirker
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Teleslynge > Teleslyngecirkulære > Ophævelse af Teleslyngecirkulære

Ophævelse af Teleslyngecirkulære
────────────────────────────────────────────────────
CIR nr 43 af 02/06/2006
 
Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer
────────────────────────────────────────────────────
 
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.) 
 
§ 1
Hermed ophæves følgende cirkulærer:

1)
Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse nr. 12004 af 8. december 1975 om anskaffelse af højtaleranlæg til kirker.

2)
Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse nr. 12002 af 30. januar 1981 om forbedring af høreforholdene i kirker.

3)
Kirkeministeriets cirkulære nr. 35 af 21. marts 1986 om trådløse høreanlæg i kirkerne.

4)
Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse nr. 12020 af 10. juni 1991 om skibsmodeller i folkekirkens kirker.

5)
Kirkeministeriets cirkulære nr. 172 af 11. juli 1960 om installation af elektriske orgelblæsere i kirkerne.

 

§ 2
Cirkulæret træder i kraft straks.

Kirkeministeriet, den 2. juni 2006

Marjun Egholm

 

[ admin ]